Velferdsteknologi

Nye tider krever nye løsninger. Teknologi brukt på riktig måte kan bidra til at en av de største utfordingene rusfeltet har, tilgjengelighet, kan løses. Rustanker og russug kommer ikke nødvendigvis mellom klokken 08 til 15 mandag til fredag.
Vi samarbeider tett med Lyse Innovasjon, Klepp Kommune og KORFOR (Kompetansesenteret for rusforskning i Helse Vest) om å utvikle løsninger som kan bidra til lett tilgjengelighet når rusavhengige er i en vanskelig situasjon. Vi kaller den Rapp. Appen er teknisk ferdig og vil prøves ut i en prøve periode høsten 2016.
Vi vil informere videre både gjennom vår hjemmeside og vår Facebookside om denne utviklingen.Welfare technology 
New times require new solutions. Technology used appropriately can contribute to one of the largest challenges drug rehabilitation has.
Availability can be solved. Drug cravings may not come between the hours of 8 to 15 Monday to Friday.
We work closely whit "lyse innovasjon", Klepp kommune and KORFOR (Center  for alcohol and drug problems) to develop solutions that can contribute to easy accessibility when users are in a difficult situation. It's called "Rapp"!
We will inform further through both our website and our Facebook page about this development. 

Pål forteller om Rapp, vårt bidrag innen velferdsteknologi, på en forskningskonferanse for "brukere" og forskere i Bergen.